Sobota 5/5/2007

Společně proti rasismu

www.antifa.czDne 19.5. 2007 se v Klánovicích u Prahy odehraje akce, která se dostala pod hlavičku mezinárodní kampaně Good Night White Pride. Akce vzbudila jistou kontroverzi, jak je nyní moderní říkat, pokud se děje něco, co je těžké pojmenovat spisovnou češtinou. Pro mnohé příznivce GNWP u nás jsou těžko stravitelné některé části programu i akce jako celek díky podpoře MČ Praha – Klánovice.

Co se týče obecného vyznění akce, je jedinou odpovědí citace z prohlášení kampaně, kde se píše: „Kampaň Good Night White Pride je podobná jako je hardcore sám. Není svázaná žádnými pravidly a omezeními a vychází z myšlenky Do It Yourself. Pokud ji chceš podpořit, použij logo kampaně ve svém fanzinu, v bookletu tvé kapely, na letáčku na koncertě, na pódiu, v klubu, na baru…“

Prostě GNWP není organizace a nemá pravidla ani omezení až na jediné, jímž je třeba se řídit: „...rázné odmítání diskriminačních ideologií a názorů...“ GNWP není Antifašistická akce. Ovšem GNWP je otevřená a tedy je určitě možné jí kritizovat a je možné vznést mezi její příznivce diskusi. Diskusi o tom, co je diskriminační ideologie či názor, diskusi o tom, zda podpora ze strany systému oficiálně založeného na diskriminaci v přístupu k společenskému bohatství (ekonomická nerovnost) a rozhodovacím procesům (zastupitelská demokracie) není v rozporu s náplní GNWP.

K čemu se vyjádřit můžeme je konkrétně beseda s odborníky, kde vystoupí podle propagačních materiálů: Pavel z Antifa, Džamila Stehlíková (ministryně vlády), Yasar Abu Ghosh (sociální antropolog).

Beseda bude o interakci mezi publikem a třemi avizovanými „odborníky“, z nichž je skutečným odborníkem nejspíše jen pan Yasar Abu Ghosh. Nepůjde tedy o dohadování se mezi oněmi odborníky, ale o možnost publika ptát se jich na jejich názory. My jsme vždy připraveni na dané otázky odpovědět, pokud to bezpečnost či naše vlastní informovanost dovolí. Využíváme tedy i tuto příležitost.

Je nám líto, že přítomnost někoho, kdo má širší povědomí o Antifašistické akci, na této akci může být věci neznalými označováno za spolupráci s vládními špičkami nebo tímto systémem. Opak je pravdou.

Paní Stehlíková je členkou vládní strany. Je dokonce ministryní současné vlády. Vlády, která ve svých krocích proti antifašismu postupuje stejně bezohledně jako všechny vlády ostatní. Fraška, kdy budoucí poslankyně ze stejné strany mediálně využila svého napadení policistou k předvolebnímu divadlu Strany zelených na antifašistické demonstraci je takřka zapomenuta, ale my nezapomínáme, že kromě dojemných řečí tato strana proti fašizujícím aktivitám neudělala nic. Naopak paní Stehlíková si pochvaluje spolupráci s ministrem Čunkem. Jediná aktivita v boji proti totalitarismu je sebeprezentace senátora Štětiny jako zarytého antikomunisty, ale druhá strana mince mu nějak chybí.

Antifašistické hnutí, jak dokázalo několik akcí od začátku roku 2007, je místo údajné spolupráce de facto ve stavu občanské války s vládou. Tvrdé potírání protifašistických demonstrací, ochrana neonacistických průvodů, trestní stíhání antifašistů.

Vodní děla, helikoptéry, psi, obušky, pokuty a fyzický a psychický teror jsou namířeny nikoli proti fašistům, ale proti těm, kdo si chtějí zachovat kousek svého prostoru, kde je nebudou obtěžovat příznivci masového vyvražďování a totální kontroly lidí.

Motto „Společně proti rasismu“ je hezké potud, pokud neodkazuje na společnou akci s někým, kdo systémově rasismus podporuje. Dialog a spolupráce s mocí nejsou možné, pokud se nechceme stát její součástí.

Samozřejmě, pokud někoho zajímá, jak se k anti-antifašistické politice její vlády staví paní ministryně, má možnost se jí v Klánovicích zeptat. Nás to nezajímá. Myslíme si, že ona i její mateřská strana dosti okázale daly najevo, že v systému zastupitelské demokracie není pro svobodu místo. Oni jsou vládci, my ovládaní. Osvobození se od vlády je jen na nás samotných.

Klánovická mládež za podpory MČ Praha – Klánovice vás zve na akci „Společně proti rasismu“.

Sobota 19.5. 2007 Praha – Klánovice - KC Beseda

>> 16:00 Projekce dokumentárního filmu „Být skinheadem“ v KC Beseda, pojednávající o vývoji subkultury skinheads

>> 18:30 Beseda s odborníky na danou tématiku v klubu Black Pes, přednášejí: Pavel z Antifa, Džamila Stehlíková (ministryně vlády), Yasar Abu Ghosh (sociální antropolog)

>> 20:00 Koncert kapel v klubu Black Pes: Le Laple, Red Insect, Cunnilingus