Pátek 27/4/2007

Čím budou neonacisté mávat v Brně?

×

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /var/www/html/www.antifa.cz/modules/comment/comment.module).

Čeští neonacisté, kteří se maskují za nálepku nacionalismu, rádi mluví o "národní revoluci", rádi se tváří jako antisystémová alternativa ke kapitalismu i ke komunismu. S touto jejich "protisystémovostí" však ostře kontrastuje shovívavý postoj státu k jejich politickým aktivitám. Policie neváhá pod záminkou porušení zákona brutálně zasáhnout proti jejich odpůrcům. Neonacisté ale mohou v klidu porušovat zákony a pochodovat našimi městy. Jak je to tedy s onou "národní revolucí", odporem k multi-kulturalismu a bojem za Evropu?

Nápis: Nationaler Wiederstand „Böhmen und Mähren“


Jistě si pamatujete na nazi propagační video, kde se zpívá: “My jsme nazi z Moravy, kopneme tě do hlavy…“ a „Morava a Čechy heil!“. Novinkou není ani narážka na Protektorát Čechy a Morava, který náckové pokládají za nejslavnější období v českých dějinách. Kultura prý tehdy vzkvétala a lidé se měli hodně dobře. Desítky tisíc obětí jejich šestileté „vřelé péče“ o lidi v Protektorátu Čechy a Morava však mluví samy za sebe.

Nápis: Evropo povstaň! Za společnou Evropu našich národů!

Bojí se náckové rovnou napsat: “Za společnou Evropu bílých národů“? Na rozdíl od nacionalistů nechceme budovat žádnou pevnost Evropa, Evropu vlastí nebo vlast Evropu. Nemyslíme si, že za problémy kolem nás může počet uprchlíků na evropském kontinentu. Čím by byla Evropa lepší, kdyby tady žili jen příslušníci národů bílé rasy, to opravdu těžko hádat.

Nápis: Multi-kulti? Ne s námi!

Toto heslo pochází od německých neonacistů. Rasistické pseudoteorie alá „Multi-kultura je mor a ničí národy“ měl za své i Hitler, který rasismus používat jako ventil pro uvolnění radikality svých stoupenců. Dnes to funguje stejně. Nacionalisté prostě všechny příčiny společenských problémů „hodí“ na černochy, Židy nebo uprchlíky. Tím si vysvětlí vše co potřebují. Skutečná podstata chudoby, nezaměstnanosti, sociálních rozdílů, kriminality nebo imigrace je však zcela někde jinde.

Nápis: Zlikviduj kapitalismus! Antikapitalisticky, revolučně, sociálně

Zajímavé je, že se náckové bojí pochodovat pod názvem Národní odpor, a proto zvolili oportunistický název Svobodný odpor. Nicméně, ať si říkají jak si říkají, jsou to neustále ti samí. A navíc to heslo je fatální omyl! Neonacisté zapomínají a nebo ani neví, že nacistům se ve 30. letech v Německu dostávalo silné podpory od kapitálu a podnikatelských kruhů, které se bály, že situace v Německu přeroste do skutečné sociální revoluce a oni tak přijdou o svoji moc a majetky.

Není náhoda, že velké firmy dotovaly NSDAP ve snaze uhasit levicové nálady nezaměstnaných, dělníků, studentů a odborářů. Kapitál využil nacisty jako hasiče doutnající revoluce. Takový Ernst Julius Röhm, šéf nacistických oddílů SA, který chtěl sáhnout kapitalistům na jejich postavení o něco více než Hitler, by mohl vyprávět. To by ovšem musel přežít Noc dlouhých nožů. Nácek proto může být proti kapitalismu leda tak na svém transparentu.
Naci(onali)sté nejsou proti kapitalismu, jak tvrdí, jsou jen proti jeho určité formě. Rádi by „naší“ zemi "vyrvali ze spárů" nadnárodního kapitálu a vrátili vývoj zpět do dob národního kapitalismu. Řešení jeho sociálních protikladů spatřují v silném státu nebo státostraně, které by totální kontrolou nad společností umožňovaly pevně sledovat kurs "národních zájmů" - tj. nepřipouštěly by ani "nadměrné" vykořisťování pracujících ze strany zaměstnavatelů, ani "nadměrný" tlak „nezodpovědých“ odborů na růst mezd a životní úrovně pracujících. Vykořisťování však nejsou schopni zrušit.

Takovouto společnost nazývají buď fašismem nebo národním socialismem.. Její uskutečnění má spočívat v likvidaci nadvlády nadnárodních monopolů a institucí a v odstranění dnešních politických a ekonomických elit od kormidla. Toto má být ona "národní revoluce". Prostředkem k jejímu provedení je ovládnutí státní moci pučem, tak aby mohli státní aparát okamžitě použít k realizaci své "revoluce“ shora.

Legální cesta je nutností, neboť fašističtí ideologové nechtějí smést celou starou strukturu společnosti, kterou považují za "svoji". Proto nemohou mobilizovat masy lidí do ulic, tak jak k tomu dochází v revolucích zdola, a riskovat, že si masy živelně vytvoří novou vlastní společenskou strukturu. Naopak chtějí starou strukturu z větší části zachovat a totalitarizovat ji.

Citát, coby závěr
Až vás budou chtít naci(onali)sté balamutit a chtít vám vysvětlovat, jaká jsou pro všechny báječná alternativa, mějte na paměti tento citát, nepotřebuje snad komentáře:
"Nacisté se sice deklarují jako revolucionáři, ale jejich revolučnost je založena pouze na brutálních praktikách, na vulgaritě slov a činů. Neusilují o sociální rovnost, právě naopak. A to, co nenávidí na buržoazii, není "vykořisťování", ale její vpravdě "měšťácká", řádně vyčalouněná, kulturními statky, osvícenstvím a rozumem vůbec zhýčkaná sametovost. Kromě excesu rasistické antropometrie žádný "vědecký světový názor" v nacismu nekraluje. Vědomí ovládá mystika a horoskopy."
Martin Hekrdla

Jak to bude s největší pravděpodobností vypadat?
Na celorepublikové akci odporářů se očekává okolo 500 neonacistů z celé České republiky, ale také Slovenska nebo Německa. Mělo by jít o největší akci tohoto druhu od roku 1989 a zřejmě to bude také největší prvomájová neonacistická akce v Evropě (v Německu není centrální demonstrace, ale několik menších, lokálních). Kromě aktivistů Národního odporu a jejich sympatizantů mají akci podle neověřených informací podpořit také Národní korporativisté. Nahlašovatelem brněnské akce je člen Národního odporu Brno Filip Hanák.

Zbývá dodat, že trasa pochodu Národního odporu 1. května 2007 v Brně měla být: Bašty > Masarykova > Josefská > Minoritská > Poštovská > Kozí > Jakubské náměstí > Rašínova > Náměstí svobody > Masarykova. Aktuální trasu však magistrát tají.


Tradice Prvního Máje a letošní akce ultrapravice
Již od počátku tohoto roku se česká ultrapravice snaží znovu zaujmout veřejnost. Čerstvý pokus, jak se prodrat z politického suterénu naziskinheadských hospod a chuligánských kotlů na fotbalových stadionech (tj. jejích přirozených základen), se soustřeďuje na pořádání mnoha, úzkostlivě legálních, shromáždění a pochodů. Nyní si chtějí vykračovat i na Prvního Máje